Rūpnieciski slīpēts parkets

Klasiskais parkets

Franču skujiņas parkets