Grīdasdēļi...

... ir uzņēmums, kas darbojas pašā Latvijas sirdī. Mēs esam komanda, kas mīl un izdzīvo savu amatu.

Vairāk kā 30 gadus strādājam ar koku, līdz ar to pārzinām dažādu koku sugu nianses. Šīs zināšanas ir mūsu darbības neatņemama sastāvdaļa, lai saprastu klienta vajadzības, kā arī piedāvātu klientu vēlmēm atbilstošo risinājumu. Savā darbībā izmantojam jaunākās tehnoloģijas, pielietojam aktuālākos materiālus, lai vienmēr sniegtu kvalitatīvu un piemērotu risinājumu ikvienam klientam.

Mēs pārvēršam sapņus par realitāti!